Upravit stránku

Podobně jako jiné společnosti, i my využíváme technologie na našich webových stránkách ke sběru informací, které nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky, produkty a služby. Soubory cookie se používají proto, aby se webové stránky snadněji používaly, aby produkty, služby a webové stránky se lépe přizpůsobovaly Vašim zájmům a potřebám.

CO ZNAMENÁ COOKIE?

Soubory cookie, pixelové tagy a podobné technologie (společně „soubory cookie“) jsou krátké textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou ukládány do libovolného zařízení s přístupem k internetu (jako je například počítač, chytrý telefon nebo tablet), jakmile navštívíte webové stránky. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si o vašem zařízení předtím uložil. Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Právě díky cookie, ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy).

PRO JAKÉ ÚČELY SE POUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIE?

Registrace a přihlášení

Cookies zjišťují, jestli je uživatel přihlášený nebo ne. 

Osobní nastavení stránky

 

Cookies uchovávají informace o vašem nastavení provedeném ve službách na stránce, pokud stránka takové nastavení umožňuje. Při opakované návštěvě tak nemusíte vše nastavovat znovu.

Měření návštěvnosti

 

Nástroje třetích stran jako Google Analytics pomáhají měřit návštěvnost na stránce včetně informace o tom, odkud jste na naši stránku přišli, a kam z naší stránky odcházíte. Podle těchto statistik upravujeme stránky tak, abyste s nimi byli obsahově spokojeni.

Reklama

 

Soubory cookie se užívají pro zjištění počtu lidí, kteří reklamu viděli, kdo z nich na ni kliknul nebo si ji opakovaně zobrazil. Současně jsou soubory cookie používány k vyhodnocení tak zvaných segmentů, neboli vašich preferencí, případně též vaší geografické lokace a podle nich nám umožní přizpůsobit zobrazovanou reklamu (behaviorální cílení). Výsledek takové segmentace, který lze tímto způsobem získat, je velmi obecný a není možné ho přiřadit ke konkrétní osobě. Prostřednictvím našich stránek mohou být ve vašem koncovém zařízení pro výše uvedené účely ukládány cookies třetích stran (provozovatelů reklamních systémů využívaných na naší internetové stránce). Za ukládání cookies třetích stran a zpracování v nich uložených údajů odpovídají tyto třetí strany.

Obsah stránek

 

Podobně jako v případě reklamy, soubory cookie lze používat pro vyhodnocení vašich preferencí a podle toho Vám nabídnout na stránkách takový obsah jaký vás zajímá. 

Platby

 

Při online platbě jsou ukládány do cookies pouze parametry nezbytné pro správné fungování platby. Žádné konkrétní informace o bankovním účtu nebo kartě.

Soutěže a ankety

 

Pro správné a poctivé fungování anket a soutěží cookies pomáhají uchovat informace o hlasování uživatelů.

 

JAKÉ EXISTUJÍ SOUBORY COOKIE?

Soubory cookie na webových stránkách lze obecně rozdělit do následujících typů:

Nezbytné soubory cookie. Tyto soubory cookie vás neidentifikují jako osobu. Tyto soubory cookie jsou nutné pro to, aby webové stránky společnosti  fungovaly správně, umožňují vám pohybovat se po našich webových stránkách a využívat naše funkce.

Výkonové soubory cookie. Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte webové stránky, např. které stránky nejvíce navštěvujete, čas strávený na webové stránce a všechny zjištěné problémy, včetně chybových hlášení. Tyto soubory cookie informují další webové stránky, zda přicházíte na webovou stránky ze stránky jiné společnosti, a zda vaše návštěva vyústila ve využití naší služby nebo koupi produktu. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregovány, a proto jsou anonymní. Tyto soubory cookie vás neidentifikují jako osobu. Používají se pouze ke zlepšení funkce webové stránky.

Funkční soubory cookie. Díky těmto souborům cookie si webové stránky zapamatují provedené volby (vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte), aby vám poskytly lépe personalizovanou online zkušenost. Tyto soubory cookie rovněž mohou sloužit k zapamatování změn, které provedete s velikostí textu, druhu písem a dalších částí webových stránek, které můžete přizpůsobit. Dále je lze používat ke sledování toho, jaké byly zobrazeny konkrétní produkty nebo jaká videa, aby nedošlo k jejich opakování, a abyste mohli hrát hry a věnovat se sociálním nástrojům, jako jsou blogy, chaty a fóra. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou obsahovat osobní údaje, které jste sdělili. Pokud tyto soubory cookie nepřijmete, může to ovlivnit výkonnost a funkčnost webové stránky a může to omezit přístup k obsahu na webové stránce.

Cílové nebo reklamní soubory cookie. Většina těchto souborů cookie sleduje spotřebitele přes ID jejich zařízení nebo IP adresy, proto mohou shromažďovat osobní údaje. Tyto soubory cookie se používají k dodávání obsahu, který je lépe zaměřen na vás a vaše zájmy. Dále slouží k dodávání cílené reklamy nebo k omezení počtu případů, kdy vám bude zobrazena konkrétní reklama, a také pomáhají měřit efektivitu reklamních kampaní na webových stránkách. Pamatují si, že jste navštívili webovou stránku, a tato informace je sdílena s dalšími stranami, včetně zadavatelů reklam a dalších zpracovatelů. Tyto soubory cookie mohou být spojeny s funkčností stránek poskytovaných třetími stranami.

Soubory cookie třetích stran. Tyto Cookie jsou uloženy pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné domény. Stejnou cookie proto lze načítat na různých místech internetu a uživatele tím sledovat napříč doménami. Toto řešení používají různé systémy pro sledování historie navštívených stránek, což například umožňuje přesnější cílení reklamy. Cookies třetích stran lze zakázat. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou obsahovat osobní údaje na základě typu souborů cookie používaných příslušnou třetí stranou. Pokud jste přímo souhlasili s používáním souborů cookie těchto třetích stran, můžete se soubory cookie třetích stran, které poskytují některé ze svých služeb na webových stránkách (např. video na YouTube) setkat, i když jste soubory cookie smazali nebo odvolali souhlas se soubory cookie. V takovém případě byste měli odvolat svůj souhlas přímo na webové stránce příslušné třetí strany.

JAKÁ JE DOBA TRVÁNÍ/POUŽÍVÁNÍ SOUBORU COOKIE?

Z hlediska doby trvání se používají dva různé typy souborů cookies:

1. Dočasné soubory cookie. Jedná se dočasné soubory cookie, které ve vašem zařízení zůstanou, dokud neopustíte webové stránky (pod dobu relace); nebo

2. Trvalé soubory cookie. Tyto soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení mnohem déle, nebo dokud je ručně nesmažete (doba uložení souboru cookie ve vašem zařízení bude záviset na době trvání nebo „životnosti“ konkrétního souboru cookie a na nastavení vašeho prohlížeče, jak je uvedeno níže).

Konkrétní doba uložení cookie je uvedena v rámci informací o webových stránkách.

JAK MOHU OVLÁDAT NEBO MAZAT SOUBORY COOKIE?

Existuje mnoho způsobů, jak můžete spravovat soubory cookie:

- můžete odmítnout, nebo limitovat svůj souhlas;

- můžete soubory cookie společnosti nebo třetích stran zakázat v nastaveních prohlížeče; nebo

- můžete soubory cookie společnosti nebo třetích stran zakázat v nástroji pro správu souborů.

JAK MOHU OVLÁDAT COOKIE V NASTAVENÍCH  PROHLÍŽEČE

Většina internetových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena tak, aby automaticky přijímaly soubory cookie. Pokud nechcete, aby webové stránky ukládaly soubory cookie na vaše zařízení, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby se vám před uložením určitých souborů cookie zobrazilo varování. Můžete nastavení rovněž upravit tak, aby váš prohlížeč odmítl většinu souborů cookie nebo pouze určité soubory cookie třetích stran. Rovněž můžete odvolat souhlas s používáním souborů cookie tak, že smažete již uložené soubory cookie.

Jestliže k prohlížení webových stránek společnosti  a k přístupu na ně používáte různá zařízení (např. počítač, chytrý telefon, tablet), musíte zajistit požadované cookies nastavení pro každé zařízení zvlášť.

Postupy pro změnu vašich nastavení a souborů cookie se prohlížeč od prohlížeče liší. V případě potřeby použijte funkci nápovědy ve vašem prohlížeči. Ke správě souborů cookie rovněž existují různé softwarové produkty. Více informací o souborech cookie, včetně zobrazení toho, jaké soubory cookie byly nastaveny, jak je spravovat a jak mazat, naleznete například na webu www.allaboutcookies.org

GOOGLE ANALYTICS

Naše stránky používají nejčastější nástroj webové analytiky v ČR,  Google Analytics, poskytované společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) je společností Google přenesena a uložena na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Bližší informace o způsobu využití naleznete na: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage#cookie_usage

KDO ÚDAJE SHROMAŽĎUJE A ZPRACOVÁVÁ?

Správcem je BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o., se sídlem: Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha 1,  IČ : 45270589, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 8969.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů je: Mgr. Eva Kišová

Telefon 242 444 560

E-mail: info@bohemiakombi.cz

 

Cookies a další zmiňované technologie mohou být využity nejen naší společností, ale též administrátorem webu, kterou je společnost eBrána s.r.o., IČ: 25984764, resp. společností Google, jejíž služby Google Analytics jsou využívány.

CO JE ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ?

Budeme zpracovávat údaje uvedené v tomto dokumentu (viz. přehled cookies výše) za účelem provozování internetových stránek. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji internetových stránek, jejich návštěvnosti a služeb na nich umístěných.

Povolení ukládání cookies není povinné. 

Údaje obsažené v cookies budeme zpracovávat v souladu se Zásadami pro používání souborů cookies a po dobu trvání příslušné cookie, viz informace o webu.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Svá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů a způsob jejich uplatnění se řídí Zásadami pro ochranu osobních údajů.

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti