Upravit stránku
 • Podmínky přepravy

  Přepravy organizované společností BOHEMIAKOMBI se řídí :

  Úvodní ustanovení

  1) Ložnou jednotkou se rozumí:

  • výměnná nástavba
  • ISO kontejner
  • bulk kontejner
  • tankový (nádržkový) kontejner
  • intermodální návěs
  • vnitrozemský kontejner

   2) Ceny jsou platné pro jeden směr a ložnou jednotku a zahrnují kromě železniční přepravy i jednu manipulaci v koncových terminálech (pokud není uvedeno jinak). Cena pro danou relaci se určuje z ceníku na základě velikosti a brutto hmotnosti ložné jednotky.  V ceníku pro jednotlivé destinace, který Vám na požádání rádi zašleme, je obsažena jen základní nabídka . V případě zájmu o další relace zpracujeme Vaše poptávky na požádání.

   3) Ceny jsou uvedeny v EUR a pro účely fakturace přepočítávány aktuálním kurzem Kč/EUR

   4) Ceny jsou uvedeny bez DPH. Přepravy mimo EU jsou považovány za mezinárodní přepravy, které jsou osvobozeny od DPH. O konkrétním postupu fakturování DPH se informujte v naší kanceláři.

   Objednávky

   Objednávky přepravy přijímá naše obchodní oddělení. Objednávku na přepravu na pravidelných linkách je nutné podat nejpozději do 10:00 hod. jeden pracovní den před koncem nakládky vlaku. Objednávka musí obsahovat:

   • Číslo ložné jednotky
   • Požadovanou relaci
   • Datum přepravy
   • Velikost ložné jednotky
   • Brutto hmotnost (případně i Netto a Tara)
   • Informace o RID (třída, UN číslo, název zboží, obalová skupina)

   Storno poplatky

   Storno poplatek je účtován za ložné jednotky, které byly objednány a nebyly včas dodány na terminál nebo jejichž objednávka nebyla písemně zrušena či změněna na jiný termín. Výše storno poplatku je závislá na čase zrušení nebo změně objednávky následovně:

   Změna nebo zrušení objednávky v den odjezdu

   mezi 10:00 a 16:00100,-Euro
   po 16:00 popř. bez avizace200,-Euro

   Rozsah plnění v přístavních terminálech

   V námořních přístavech není v ceně zahrnuta překládka a všechny poplatky, které v překladišti železnice / terminál / loď vzniknou, přecházejí na zákazníka.

   Rozsah plnění v ostatních terminálech

   Pokud není uvedeno jinak, je v ceně za přepravu zahrnuta i jedna manipulace v terminálu. Další poplatky jako např. clení, stojné, dodatečné manipulace nejsou do ceny započítány. Informace o těchto poplatcích naleznete v sekci terminály a nebo Vám je rádi poskytnou pracovníci našeho obchodního oddělení.

   Přeprava kontejnerů "HIGH CUBE" a intermodálních návěsů

   U těchto zásilek nemusí vždy směrování přepravy odpovídat nejkratší cestě, pro kterou jsou ceny kalkulovány (omezení odbavení v přechodových stanicích, omezení průjezdného průřezu apod.). V případě přepravy této zásilky se informujte o ceně a směrování přepravy přímo v naší kanceláři.

   Přeprava nebezpečných věcí

   V systému kombinované přepravy silnice / železnice smí být přepravovány nebezpečné věci, vyjma následujících nebezpečných věcí:

   • Výbušné látky třídy 1 skupiny snášenlivosti A (UN čísla 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 a 0473).
   • samovolně se rozkládající látky třídy 4.1, které vyžadují kontrolu teploty (UN čísla 3231 až 3240)
   • organické peroxidy třídy 5.2, které vyžadují kontrolu teploty (UN čísla 3111 až 3120)
   • oxid sírový třídy 8 se stupněm čistoty 99,95%, který je přepravován bez inhibitorů v nádrži (UN číslo 1829)

    Pro přepravy látek třídy 1 musí být v některých zemích povolení, resp. doprovod. Přepravy látek třídy 7 jsou na pravidelných linkách vyloučeny. Při přepravě nebezpečných věcí podle RID jsou účtovány příplatky k ceníkové ceně. Výše příplatků je buď uvedena v ceníku, nebo Vám ji sdělí naši pracovníci.

    Externí materiály

    Podmínky CIMpdf140.91 KB
    Úmluva COTIF pdf148.74 KB
   • Legislativa v kombinované dopravě

   Tento web využívá cookies

   Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti